Cọc BTCT 200x200 thép chủ: 4ф14


 

Cọc BTCT 200x200 thép chủ 4ф14

Thông số kỹ thuật:

- Thép chủ 4ф14.

- Mác bê tông 200.

- Chiều dài 01 đoạn cọc: 4-5 md.

- Sức chịu tải đầu cọc (tính toán) 20 tấn.

- Lực ép Pmin = 30 tấn , Pmax = 50 tấn