Cọc BTCT 250x250 thép chủ: 4ф14 - ф16


 

 

Cọc 250x250 thép chủ 4ф14 hoặc 4ф16

Thông số kỹ thuật:

- Thép chủ 4ф14 hoặc 4ф16.

- Mác bê tông 250. 

- Chiều dài 01 đoạn: 5-6 md.

- Sức chịu tải đầu cọc (tính toán): 22 tấn,

- Lực ép Pmin = 45 tấn , Pmax = 70 tấn