Cọc BTCT 300x300 thép chủ: 4ф16 - ф18 -ф 20


 

 

Cọc BTCT 300x300 thép chủ:  4ф16 hoặc 4ф18 hoặc 4ф20

Thông số kỹ thuật:

- Thép chủ 4ф18,

- Mác bê tông 300.

- Chiều dài 01 đoạn: 6 md. 

- Sức chịu tải đầu cọc (tính toán): 32 tấn.

- Lực ép Pmin = 60 tấn , Pmax = 100 tấn.