Cọc BTCT 350x350 thép chủ: 4ф18 - ф18 - ф20


 

 

Cọc 350x350 thép chủ 4ф16 hoặc 4ф16 hoặc 4ф16

Thông số kỹ thuật:

- Thép chủ 4ф16 hoặc 4ф16 hoặc 4ф16.

- Mác bê tông 350.

- Chiều dài 01 đoạn:  6 - 8 md.

- Sức chịu tải đầu cọc (tính toán): 50 - 60 tấn.

- Lực ép Pmin = 80 tấn , Pmax = 130 tấn.