Năng lực phương tiện


XE BƠM CẦN BÊ TÔNG 

Công suất bơm: 170 m3/giờ

Độ dài cần bơm: 36m

Số lượng: 06

Nước sản xuất: Hàn Quốc

Năm sản xuất: 2007

   

 

 

XE XÚC LẬT BÁNH LỐP

Số lượng: 02

Công suất: 1.8m3

Nước sản xuất: Nhật Bản

Năm sản xuất: 2007

 

 

 

TRẠM BƠM TĨNH ZOOMLION 195 RSU

Số lượng: 02

Công suất bơm: 93/54 m3/giờ

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Năm sản xuất: 2011

 

 

 

XE BOM VẨN CHUYỂN BÊ TÔNG

Công suất: 8 m3/giờ

Số lượng: 20 xe

Nước sản xuất: Hàn Quốc

Năm sản xuất: 2007

 

 

 

TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ 120 TẤN

Số lượng: 01

Công suất cân: 120 tấn

Nước sản xuất: Việt Nam