Ban Thường vụ Thành ủy vừa đồng ý với danh mục 25 dự án trọng điểm năm 2021 của thành phố Hải Phòng. Đây là những dự án thực hiện các giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, có ý nghĩa chiến lược liên kết vùng, tạo động lực chuyển biến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố…

Theo đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm:

Các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước, gồm:

Thông tin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÁI SƠN
  • Trụ sở chính : Số 10 đường K9 - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - Hải Phòng
  • Email : pkdthaison@gmail.com
  • Tel : 0915.288.674
  • Hotline : 0915.288.674