Cầu cảng 128 Bộ Quốc Phòng

Cầu cảng 128 Bộ Quốc Phòng

Thi công dự án Cầu cảng 128 Bộ Quốc Phòng. Hạng mục thi công: Bê tông + cọc bê tông cốt thép. Tổng giá trị thực hiện: 9.7 tỷ