Dự nhà Xây dựng Chi cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng


Thông tin dự án:

- Trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

- Tên công việc: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu.

 - Địa chỉ xây dựng: Lô số 8B Khu đô thị mới ngã 5 – Sân bay Cát Bi – Thành phố Hải Phòng.

- Chủ đầu tư: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

- Thời gian thực hiện: Năm 2008 đến 2011;

Quy mô:

- Diện tích xây dựng: 2.506,8m2, tổng diện tích sàn: 19.495 m2, khối nhà làm việc chính 15 tầng nổi + 01 tầng hầm, khối nhà công cụ 3

- Toà nhà chính công trình được chia làm hai khối: Khối văn phòng làm việc gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi; khối nhà ăn, hội trường, kho hàng tạm giữ gồm 1 tầng hầm và  2 tầng nổi. Tổng chiều cao công trình 64,55m;

- Nhà công vụ: 3 tầng, diện tích sản 549m2;

- Nhà bảo vệ: 3 nhà diện tích mỗi nhà 13m2;

- Cổng + hàng rào: dài 3939,Nhà để xe máy của khách: 59,6m2;

- Khu vực sân, đường nội bộ, vườn cây cảnh: diện tích 5.670,9m2.