Trạm trộn và thiết bị


 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

Số lượng: 02

Công suất : 120 m3/H

Nước sản xuất: Việt Nam

Năm sản xuất : 2007

 

 

 

MÁY NÉN MẪU BÊ TÔNG 2000 KN

Số lượng: 02

Công suất ép: 2.000 (KN)

Nước sản xuất: Trung Quốc

 

 

 

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM & NHIỆT ĐỘ 

Số lượng : 03
Nhiệt độ không khí (Ta): -20 đến +80°C/ ±0.5ºC 
Cặp nhiệt kế ngài kiểu K (Te): -40 đến +200°C/ ±0.5ºC 
Độ ẩm tương đối (RH): 0-100% RH / ± 3% RH
Phạm vi hoạt động máy đo : -20 to +80°C

 

 

 

BÃI TẬP KẾT VẬT LIỆU

Diện tích mái che : 2.000 m2  

Sức chứa vật liệu: 12.000 m3